Pagrindinis ugdymas Vitlio licėjuje - Vitlio Licėjus

Pagrindinis ugdymas Vitlio licėjuje

Pabaigę pradinę ugdymo programą mokiniai turi apsispręsti, kuriuo mokymosi keliu pasukti pirmajame pagrindinio ugdymo (5–8 klasių) etape. Vitlio licėjuje baigusiems keturias klases suteikiama galimybė tęsti kryptingą ugdymą, o ieškantiems aukštos kokybės tiksliųjų mokslų kviečiama mokytis Vitlio licėjaus Antakalnio padalinyje ir nuo penktos klasės pradėti naują mokslų etapą.

 

Vitlio licėjuje išskiriamos kelios mokymosi kryptys, kurios pasižymi ypatingu dėmesiu inovatyviam ir įtraukiam mokymuisi. Tai STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika), inžinerinis ugdymas, tarptautinė Kembridžo programa, kuri Vitlio licėjuje apima tiek pradinio, tiek pagrindinio mokymosi etapus, kryptingas mokinių informacinių technologijų ugdymas bei užsienio kalbų mokymas.

 

Mokiniams ir jų tėvams itin patogu, kad prieš mokslo metų pradžią suderinamas individualus ugdymo planas – pasirenkami privalomi ir pasirenkamieji dalykai. Tad mokymosi eiga paruošiama atsižvelgiant į vaiko poreikius, smalsumą, motyvaciją mokytis ir individualius gebėjimus. Taip pat privati mokykla Vilniuje mokiniams numato ir individualias konsultacijas visus mokslo metus.

 

Sudarant individualų planą reikia atkreipti dėmesį, kad pagrindinis ugdymas nuo penktos klasės Vitlio licėjuje sudarytas iš septynių dalykų sričių. Pirmąją sritį sudaro gamtos mokslai, kuriuose privalomi dalykai yra Kembridžo gamtos mokslų programa ir integruoti gamtos mokslai, jungiantys biologiją, chemiją, fiziką bei gamtą ir žmogų. Pasirenkamosiomis pamokomis siūlomos gamtamoksliniai tyrimai, aplinkotyra, aplinkosauga ir medžiagotyra.

 

Antroji sritis – matematika ir informacinės komunikacinės technologijos (IKT), kur pagrindiniai dalykai yra Lietuvos ir Kembridžo matematikos programos bei informacinės technologijos, o pasirenkamieji – programavimas, IT taikymas, grafinis dizainas ir 3D modeliavimas.

 

Trečioji sritis skirta inžinerijai. Čia jungiami tokie privalomieji dalykai kaip inžinerija ir pusmetį trunkantis projektinis inžinerinės krypties darbas bei pasirenkamieji – mechatronika, robotika medijų inžinerija, elektronika, drabužių modeliavimas ir dizainas.

 

Ketvirtojoje srityje mokoma socialinio ugdymo dalykų – istorijos, geografijos ir dorinio ugdymo, į kuriuos integruojama Kembridžo „Global perspectives“ programa. Taip pat mokiniai gali pasirinkti ir  ekonomikos bei verslumo pradmenis.

 

Penktoji sritis – meninis ugdymas. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas dailei ir muzikai, o iš pasirenkamųjų dalykų siūlomi teatras ir šokis.

 

Šeštoji sritis – kalbos. Čia lietuvių ir anglų yra pagrindinės, taip pat mokiniai turi galimybę pasirinkti, kokios antrosios užsienio kalbos norėtų mokytis – vokiečių, rusų ar prancūzų. Trečiąja pasirenkama užsienio kalba siūloma ispanų.

 

Naujienos

Mokslo ir žinių diena!

Naujus mokslo metus Vitlio licėjaus mokiniai pradėjo su magija ir burtais. Tai penktasis Vitlio licėjaus rugsėjis. Sveikiname visus mokinius, tėvelius ir mokytojus su nauja mokslo…
DAUGIAU

Mokslo ir žinių diena!

Naujus mokslo metus Vitlio licėjaus mokiniai pradėjo su magija ir burtais. Tai penktasis Vitlio licėjaus rugsėjis. Sveikiname visus mokinius, tėvelius ir mokytojus su nauja mokslo metų pradžia. 
DAUGIAU

Licėjui suteiktas „PROFICIENT“ STEAM ženkliukas

Belgijos STEM School Label ekspertai už organizuojamas STEAM veiklas, dalinimąsi…
DAUGIAU

Licėjui suteiktas „PROFICIENT“ STEAM ženkliukas

Belgijos STEM School Label ekspertai už organizuojamas STEAM veiklas, dalinimąsi STEAM patirtimi, Vitlio licėjui suteikė aukštesnįjį - PROFICIENT ženkliuką. Licėjaus įgyvendinama STEAM veikla atitiko visus 21 STEM PROFICIENT ženkliuko kriterijus,…
DAUGIAU

Vitlio licėjuje vyko tarpklasinės kvadrato varžybos

 Vitlio licėjuje įvyko tarpklasinės kvadrato varžybos. Š. m. gegužės 26-27…
DAUGIAU

Vitlio licėjuje vyko tarpklasinės kvadrato varžybos

 Vitlio licėjuje įvyko tarpklasinės kvadrato varžybos. Š. m. gegužės 26-27 d. varžybose dalyvavo 1-4 klasių mokiniai. Varžybos organizuotos įgyvendinant sporto rėmimo fondo projektą “Aš sportuoju prieš, per ir po mokyklos!”.…
DAUGIAU

Naujos uniformos Vitlio licėjuje

Mokinio uniforma — pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. Uniforma ne tik reprezentuoja Vitlio licėjų, bet ir daug pasako apie…
DAUGIAU

Naujos uniformos Vitlio licėjuje

Mokinio uniforma — pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. Uniforma ne tik reprezentuoja Vitlio licėjų, bet ir daug pasako apie mūsų bendruomenę. Uniformas vilki visi…
DAUGIAU

Svečiuose – SKM ir Sveikatingumo ir Terapijos Studija

  Vitlyje įvyko Sporto ir sveikatingumo diena Į svečius pakvietėme…
DAUGIAU

Svečiuose – SKM ir Sveikatingumo ir Terapijos Studija

  Vitlyje įvyko Sporto ir sveikatingumo diena Į svečius pakvietėme SKM - Sostinės krepšinio mokykla bei Sveikatingumo ir Terapijos Studija - kurie suorganizavo Vitlio krepšinio čempionatą ir patikrino vaikų kūno…
DAUGIAU

Įvyko STEAM konferencijos

Š. m. gegužės 4-10 d. Vitlio licėjuje vyko STEAM konferencijos. Mokiniai skaitė pranešimus įvairiomis temomis, pristatinėjo atliktus eksperimentus, tyrimus. Dalis eksperimentų buvo demonstruojami gyvai, tam…
DAUGIAU

Įvyko STEAM konferencijos

Š. m. gegužės 4-10 d. Vitlio licėjuje vyko STEAM konferencijos. Mokiniai skaitė pranešimus įvairiomis temomis, pristatinėjo atliktus eksperimentus, tyrimus. Dalis eksperimentų buvo demonstruojami gyvai, tam buvo pasitelkiamos įvairios priemonės: robotai,…
DAUGIAU
RODYTI DAUGIAU