Tarptautinė Kembridžo programa - Vitlio Licėjus

TARPTAUTINIS BAKALAUREATAS

Tarptautinė Kembridžo programa nuotrauka

2023 m. birželio 6 d. pasaulinė Tarptautinio bakalaureato organizacija suteikė Vitlio licėjui Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą įgyvendinančios mokyklos kandidatės statusą.

Tarptautinio bakalaureato programa -

tai tarptautiniu mastu pripažinta švietimo programa, dėstoma daugiau nei 150 pasaulio šalių. Jos tikslas – ugdyti žingeidžius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Ši programa skatina viso pasaulio mokinius tapti aktyviais, užjaučiančiais ir visą gyvenimą besimokančiais asmenimis, kurie supranta, kad kiti žmonės, būdami skirtingi, taip pat gali būti teisūs.

Tarptautinio bakalaureato organizacija siūlo keturių pakopų ugdymo programas:

pradinio ugdymo (IB Primary Years);

pagrindinės mokyklos (IB Middle Years);

diplomo (IB Diploma) programas;

karjeros sertifikatą suteikianti vidurinio ugdymo programa (IB Career-related Certificate).

Vitlio licėjus įgyvendina Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą (TB PUP) ir planuoja netrukus pradėti ją diegti ir 5-8 klasėms.

TB PUP ugdymo turinys apima 6 tarpdisciplinines temas, nagrinėjamas visuose mokomuose dalykuose:

Kas mes esame

Kur mes esame (vieta ir laikas)

Kaip mes išreiškiame save

Kaip veikia pasaulis

Kaip mes ugdome save

Kaip mes dalinamės planeta

Ši programa suteikia mokykloms galimybę įtraukti vietos ir pasaulio problemas į mokymo programą ir veiksmingai leisti mokiniams „išeiti“ už mokyklos ir dalykų mokymosi ribų. Transdiscipliniškumas – tai mokymo programos organizavimo principas, kuriuo siekiama suteikti mokiniams plačią, subalansuotą, konceptualią ir susietą mokymosi patirtį.

Tyrimo programa užtikrina, kad mokiniai įgytų pusiausvyrą tarp konkretaus dalyko žinių, konceptualaus supratimo ir įgūdžių, taip pat galimybių ugdyti Tarptautinio bakalaureato mokinio profilio savybes. Mokiniai supranta, kaip vieno dalyko mokymasis gali pasitarnauti ar būti naudingas siekiant suprasti kitą dalyką.

Tarptautinio bakalaureato mokinys siekia tapti:

bendraujančiu,

tyrinėjančiu,

nebijančiu rizikuoti,

principingu,

atviru pasauliui,

rūpestingu,

plačių pažiūrų,

visapusišku,

savikritišku,

mąstančiu.

Daugiau apie šią programą galite sužinoti čia: www.ibo.org

lt_LTLithuanian