IB besimokančiojo profilis - Vitlio Licėjus

IB besimokančiojo profilis

Visų IB programų tikslas – ugdyti tarptautiniu mastu mąstančius žmones, kurie, pripažindami savo bendrą žmogiškumą ir bendrą planetos globą, padeda kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Mokinio profilyje aprašytos savybės, kokius vaikus siekiame ugdyti, įgyvendindami IB programą, kurios centre – mokinys.

 

 

Naudoja kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius tam, jog galėtų analizuoti sudėtingas problemas ir imtis veiksmų.

Iniciatyviai priima pagrįstus ir etiškus sprendimus.

Sunkumus bando spręsti patys.

Mokosi iš savo klaidų.

 

 

Įdėmiai apmąsto pasaulį ir savo idėjas bei patirtį.

Mokosi suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kurios padėtų mokytis ir asmeniškai tobulėti.

Galvoja apie savo pasiekimus.

Išklauso apie save grįžtamąjį ryšį.

 

 

Veikia sąžiningai ir dorai, vadovaudamasis stipriu sąžiningumo ir teisingumo jausmu, gerbia žmonių orumą ir teises visame pasaulyje.

Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.

Sąžiningi ir nuoširdūs.

Stengiasi priimti teisingus sprendimus.
Gerbia savo ir kitų teises.

 

 

Ugdo ir naudoja konceptualų supratimą, tyrinėja įvairių disciplinų žinias.

Nagrinėja vietinės ir pasaulinės reikšmės klausimus ir idėjas.

Gali papasakoti ko išmoko.

Išmoksta naujų problemų sprendimo būdų ir geba jais naudotis.

 

 

Rodo empatiją, užuojautą ir pagarbą.

Yra įsipareigoję elgtis taip, kad teigiamai keistų kitų žmonių ir save supantį pasaulį.

Padeda kitiems.

Yra rūpestingas sau ir kitiems.

 

 

Ugdo savo smalsumą, lavina mokslinių tyrimų įgūdžius.

Mokosi mokytis savarankiškai ir kartu su kitais.

Mokosi su entuziazmu ir suprantra viso gyvenimo mokymąsi.

Klausia įvairių klausimų.

Ieško naujų dalykų.

 

 

Kritiškai vertina savo kultūrą ir asmeninę istoriją, taip pat kitų šalių vertybes ir tradicijas.

Vertina įvairius požiūrius ir yra pasirengę augti.

Klausosi kitų nuomonės.

Supranta ir priima, jog žmonės yra skirtingi.

 

 

Į situacijas žvelgia apgalvotai ir ryžtingai, dirba savarankiškai ir

Bendradarbiaujant, siekiant ištirti naujas idėjas ir novatoriškas strategijas.

Yra išradingi ir atsparūs iššūkiams bei pokyčiams.

Nebijo bandyti naujų dalykų.

Bando spręsti problemas įvairiais būdais.

 

 

Supranta, kaip svarbu suderinti įvairius gyvenimo aspektus – intelektinį, fizinį ir emocinį, kad pasiektų gerovę sau ir kitiems.

Supranta savo tarpusavio priklausomybę nuo kitų žmonių ir pasaulio, kuriame gyvena.

 

 

Drąsiai ir kūrybingai reiškia save daugiau nei viena kalba ir įvairiais būdais.

Efektyviai bendradarbiauja, atidžiai įsiklausydami į kitų asmenų ir grupių požiūrį.

Dalinasi savo idėjomis.

Gali bendrauti įvairiomis temomis.

 

Ir Tu, junkis prie mūsų ir TAPK VITLIU!

Privati mokykla Vilniuje

TAPK VITLIU

Pažink pasaulį išradingai

TAPK VITLIU

Inovatyvūs būdai mokytis

TAPK VITLIU

Čia auga smalsumas

TAPK VITLIU
IB besimokančiojo profilis nuotrauka
IB besimokančiojo profilis nuotrauka
IB besimokančiojo profilis nuotrauka
IB besimokančiojo profilis nuotrauka

Naujienos

Mąstymo įpročio – atkaklumo – ugdymas

Vitlio licėjuje ugdome ne tik žingeidžius ir mąstančius jaunuolius, bet ir atkaklius bei ryžtingus, nuolat siekiančius savo tikslų ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų!
DAUGIAU

Mąstymo įpročio – atkaklumo – ugdymas

Mąstymo įpročiai – plataus spektro įgūdžių rinkinys, lemiantis požiūrį, reakciją į situacijas ir sąveiką su aplinkiniu pasauliu ir apimantis ne tik intelektinius, bet ir emocinius įgūdžius – tai tarsi svarbiausi…
DAUGIAU

IB PYP PROGRAMOS MODELIS

IB PYP programos centre – mokinys. Aplink mokinį kuriama visa programa, apimanti šešias transdisciplinines temas.
DAUGIAU

IB PYP PROGRAMOS MODELIS

IB PYP programos centre – mokinys. Aplink mokinį kuriama visa programa, apimanti šešias transdisciplinines temas, gvildenamas temas per dalykų sritis, projektinius darbus, o svarbiausia – ugdomas mokinio profilio savybes. Veiksmai…
DAUGIAU

EXPERT lygio įvertinimas

Vitlio licėjus atitiko 21 STEM mokyklos kriterijus ir „STEM SCHOOL LABEL“ ekspertai mokyklai suteikė aukščiausią EXPERT ženkliuką! 
DAUGIAU

EXPERT lygio įvertinimas

Kas gi yra ta STEM mokykla? STEM mokykla – tai turinti aiškią STEM strategiją, kuri apibūdinama pagrindiniais elementais ir kriterijais. STEM mokyklos ženklo tikslas – padėti Europos mokykloms sudominti jaunuosius…
DAUGIAU

Erasmus+ projektas Palermo mieste

Vitlio licėjaus mokytojai sėmėsi žinių apie įvairių skaitmeninių priemonių naudojimą mokomuosiuose dalykuose.
DAUGIAU

Erasmus+ projektas Palermo mieste

Nuolat globalėjančiame pasaulyje, kai technologijos naudojamos beveik visur – svarbu suprasti technologijų reikšmę ir jų panaudojimą kasdienėje veikloje. Išmaniosios technologijos naudojamos ir ugdymo procese, o tam, jog geriau suprastume technologijas…
DAUGIAU

Tarptautinio bakalaureato programa (IB) – kas tai?

Tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti besidominčius, žinančius ir rūpestingus jaunuolius, kurie per tarpkultūrinį supratimą ir pagarbą, padeda kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.
DAUGIAU

Tarptautinio bakalaureato programa (IB) – kas tai?

Tarptautinio bakalaureato programa  (IB) – kas tai?   Vitlio licėjus yra IB PYP programos mokykla kandidatė IB PYP programa skirta 3-12 metų vaikams. Programa sutelkta į visapusišką vaiko ugdymą tiek…
DAUGIAU

Susipažinkite su Vitlio licėjumi online – atvirų durų vakarai!

Kviečiame iš arčiau susipažinti su Vitlio licėjumi besidomintiems 0-4 kl. ir 5-9 kl.
DAUGIAU

Susipažinkite su Vitlio licėjumi online – atvirų durų vakarai!

Kviečiame dalyvauti online atvirų durų vakaruose skirtuose 0-4 kl. (vasario 26 d. 18:00) ir 5-9 kl. (vasario 28 d. 18:00) mokinių tėvams.  Sužinoti apie licėjų galėsite nuotoliniu būdu formatu iš…
DAUGIAU
RODYTI DAUGIAU
lt_LTLithuanian