Kodėl verta tapti Vitliu? | Privati mokykla Vilniuje Vitlio licėjus

Kodėl verta tapti Vitliu?

VITLIO UGDYMO PROGRAMA

 • Mokydami taikome visame pasaulyje pripažintą, akredituotą tarptautinę Kembridžo programą.
 • Sudarome mokiniams sąlygas ugdyti(s) kūrybinį mąstymą ir inžinerinę kompetenciją įgyvendindami specializuotos ugdymo krypties inžinerijos programą visose ugdymo pakopose.
 • Kryptingai ugdome informatinį mąstymą ir skaitmeninę kompetenciją. Informatikos bendroji programa įgyvendinama nuo pirmos klasė
 • Mokome bendrauti skirtingomis užsienio kalbomis: anglų, ispanų, vokiečių ir prancūzų.
 • Ugdymo procese ir neformaliose veiklose taikome STEAM metodologiją.
 • Taikome integruoto ugdymo dizainą – žinios iš skirtingų sričių ir kontekstų yra sujungiamos, siekiant pagerinti besimokančiojo patirtį.

 

VITLIO MOKYTOJAI

 • Mokytojai dirba pagal Vitlio licėjaus sukurtą autorinį kompetencijomis grįsto ugdymo kokybiškos pamokos modelį.
 • Vitlio mokytojai inovatyvūs ir kūrybingi, ugdymo procese taiko naujausius mokymo(-si) metodus ir naudoja interaktyvias mokymo priemones.
 • Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją ir tobulina savo kompetencijas ne tik Lietuvoje, bet ir už Dalyvauja Erasmus+ mokymosi vizituose bei pedagoginėse stažuotėse.
 • Vitlio mokytojų kompetencija ir profesionalumu pasitiki Lietuvos universitetai ir kolegijos. Studentai yra nuolatiniai Vitlio licėjaus ugdymo proceso stebėtojai.

 

DĖMESYS VAIKUI

 • Vitlio licėjuje kiekvienas mokinys yra išgirstas ir pastebė Padedame kiekvienam vaikui patirti individualią, jo gebėjimus, kompetencijas bei poreikius atitinkančią sėkmę.
 • Kuriame mikroklimatą, kuriame kiekvienas jaučiasi fiziškai ir psichologiškai saugus, pasitikintis ir galintis atvirai bendrauti bei bendradarbiauti.
 • Ugdome vaikų emocinį intelektą, mokome pažinti savo emocijas ir jas tinkamai išreikšti. Stipriname vaikų empatiškumą ir ugdome socialinius įgūdžius.
 • Mokiniai mokosi kelti asmeninius tikslus, reflektuoti ir įsivertinti pagal Vitlio sukurtą metodiką.

 

TIKSLIEJI MOKSLAI

 • Vitlio licėjuje didelį dėmesį skiriame tiksliesiems mokslams: matematikai, inžinerijai ir technologijoms, akcentuojame ir meno kryptį.
 • Ugdome mokinių aukštesniojo mąstymo gebėjimus. Mokome taikyti, analizuoti ir vertinti įgytas žinias.
 • Kryptingai ugdome problemų sprendimo, kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, komunikavimo bei kitas kompetencijas, kurių mokiniams prireiks mokantis ateityje.

 

VITLIO KULTŪRA

 • Kuriame bendradarbiaujančią aplinką, pagarba ir pasitikėjimu grįstą bendruomenę.
 • Ugdymą perkeliame ir į kitas erdves Lietuvoje bei užsienyje, siekdami ugdyti visapusiškai išsilavinusį žmogų.
 • Vitlio mokiniai yra pasaulinės bendruomenės nariai – ugdome tarpkultūrines kompetencijas dalyvaudami tarptautiniuose Erasmus+ bei NordPlius projektuose.
 • Kiekvieną iššūkį priimame kaip galimybę tobulėti, reaguojame geranoriškai ir greitai.

 

NORĄ MOKYTIS ŽADINANTI VITLIO APLINKA 

 • Vitlio licėjaus mokinių laukia STEAM centras – FabLab dirbtuvės, IT klasė, gamtos mokslų laboratorija, erdvios klasės su ergonomiškais baldais ir interaktyviais ekranais, žaidimų ir sporto aikštelė.
 • Gamtos mokslų laboratorinės priemonės, mokytojų tikslingai sukurta aplinka ir veiklos skatina mokinius imtis tiriamosios veiklos, eksperimentuoti ir stebėti vykstančius gamtos procesus.
 • Inžinerinę kūrybą mokiniai išlaisvina FabLab dirbtuvėse naudodami lazerinę pjaustyklę, 3D spausdintuvą, 3D pieštukus, ploterį ir kurdami STEAM projektus.
 • Įtraukiančiai mokytis, įsisavinti pamokoje perteikiamas žinias padeda robotų programavimas, papildytos realybės programos, interaktyvūs ekranai ir kitos modernios mokymosi priemonė

 

Ir Tu, junkis prie mūsų ir TAPK VITLIU!

Privati mokykla Vilniuje

TAPK VITLIU

Pažink pasaulį išradingai

TAPK VITLIU

Inovatyvūs būdai mokytis

TAPK VITLIU

Čia auga smalsumas

TAPK VITLIU
Kodėl verta tapti Vitliu? nuotrauka
Kodėl verta tapti Vitliu? nuotrauka
Kodėl verta tapti Vitliu? nuotrauka
Kodėl verta tapti Vitliu? nuotrauka

Naujienos

Mąstymo įpročio – atkaklumo – ugdymas

Vitlio licėjuje ugdome ne tik žingeidžius ir mąstančius jaunuolius, bet ir atkaklius bei ryžtingus, nuolat siekiančius savo tikslų ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų!
DAUGIAU

Mąstymo įpročio – atkaklumo – ugdymas

Mąstymo įpročiai – plataus spektro įgūdžių rinkinys, lemiantis požiūrį, reakciją į situacijas ir sąveiką su aplinkiniu pasauliu ir apimantis ne tik intelektinius, bet ir emocinius įgūdžius – tai tarsi svarbiausi…
DAUGIAU

IB PYP PROGRAMOS MODELIS

IB PYP programos centre – mokinys. Aplink mokinį kuriama visa programa, apimanti šešias transdisciplinines temas.
DAUGIAU

IB PYP PROGRAMOS MODELIS

IB PYP programos centre – mokinys. Aplink mokinį kuriama visa programa, apimanti šešias transdisciplinines temas, gvildenamas temas per dalykų sritis, projektinius darbus, o svarbiausia – ugdomas mokinio profilio savybes. Veiksmai…
DAUGIAU

EXPERT lygio įvertinimas

Vitlio licėjus atitiko 21 STEM mokyklos kriterijus ir „STEM SCHOOL LABEL“ ekspertai mokyklai suteikė aukščiausią EXPERT ženkliuką! 
DAUGIAU

EXPERT lygio įvertinimas

Kas gi yra ta STEM mokykla? STEM mokykla – tai turinti aiškią STEM strategiją, kuri apibūdinama pagrindiniais elementais ir kriterijais. STEM mokyklos ženklo tikslas – padėti Europos mokykloms sudominti jaunuosius…
DAUGIAU

IB besimokančiojo profilis

Mokinio profilio savybės, kokius vaikus siekiame ugdyti, įgyvendindami IB programą, kurios centre – mokinys.
DAUGIAU

IB besimokančiojo profilis

Visų IB programų tikslas – ugdyti tarptautiniu mastu mąstančius žmones, kurie, pripažindami savo bendrą žmogiškumą ir bendrą planetos globą, padeda kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Mokinio profilyje aprašytos savybės, kokius…
DAUGIAU

Erasmus+ projektas Palermo mieste

Vitlio licėjaus mokytojai sėmėsi žinių apie įvairių skaitmeninių priemonių naudojimą mokomuosiuose dalykuose.
DAUGIAU

Erasmus+ projektas Palermo mieste

Nuolat globalėjančiame pasaulyje, kai technologijos naudojamos beveik visur – svarbu suprasti technologijų reikšmę ir jų panaudojimą kasdienėje veikloje. Išmaniosios technologijos naudojamos ir ugdymo procese, o tam, jog geriau suprastume technologijas…
DAUGIAU

Tarptautinio bakalaureato programa (IB) – kas tai?

Tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti besidominčius, žinančius ir rūpestingus jaunuolius, kurie per tarpkultūrinį supratimą ir pagarbą, padeda kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.
DAUGIAU

Tarptautinio bakalaureato programa (IB) – kas tai?

Tarptautinio bakalaureato programa  (IB) – kas tai?   Vitlio licėjus yra IB PYP programos mokykla kandidatė IB PYP programa skirta 3-12 metų vaikams. Programa sutelkta į visapusišką vaiko ugdymą tiek…
DAUGIAU
RODYTI DAUGIAU
lt_LTLithuanian